Archive for the ‘Obligacje’ Category

Prawa przysługujące akcjonariuszom

Każdy akcjonariusz ma pewne prawa i obowiązki w związku z posiadaniem akcji.Wszystkie jego prawa można podzielić na dwie grupy. Dzisiaj zajmiemy się grupą praw majątkowych. Otóż prawa majątkowe są to prawa, które dają akcjonariuszowi możliwość korzystania z zysków spółki zwanych inaczej dywidendami. Tego przywileju akcjonariusza nie da się pozbawić. Nawet, jeśli statut, regulamin lub uchwała […]

Czym są akcje gotówkowe

Oprócz akcji aportowych istnieje jeszcze kilka dopuszczonych do obrotu dokumentów giełdowych. Jednym z nich jest akcja gotówkowa. Jest to niezwykle ciekawy rodzaj akcji oraz w pewnych sytuacjach bardzo korzystny dla spółki je emitującej oraz dla akcjonariusza, który wchodzi w posiadanie tego typu dokumentów. Mianowicie akcje gotówkowe są to tego typu akcje, które muszą być pokryte […]

Czym są akcje aportowe

Spośród wszystkich rodzajów akcji wybrałem dzisiaj akcje aportowe. Pewnie zastanawiacie się, czym one są i skąd pochodzi ich dziwna nazwa. Postanowiłem dzisiaj opisać tego typu akcje i co nieco o nich powiedzieć. Otóż akcje aportowe to takie dokumenty, które są pokryte wkładem niepieniężnym. Przedmiotem takiej formy akcji nie może być niezbywalne prawo, Akcje będące pokryte […]

Akcje na okaziciela

Oprócz akcji imiennych istnieje jeszcze około dziesięciu rodzajów papierów wartościowych. Dzisiaj zainteresowałem się akcjami wystawionymi na okaziciela i postanowiłem przybliżyć Wam ten temat. Jeżeli chodzi o akcje wystawione na okaziciela to są to dokumenty, z których korzystać może każdy, kto aktualnie jest w ich posiadaniu. Wystarczy mieć w ręku tego typu akcje i już można […]

Czym są akcje imienne

Istnieje wiele rodzajów akcji papierów wartościowych. W zależności od tego, w jaki sposób są emitowane zmieniają się ich właściwości i prawa, które ma ich właściciel. Jednym z ważnych rodzajów akcji są akcje imienne. Jak sama nazwa wskazuje uprawnienia do korzystania z tego typu dokumentu ma tylko osoba, która została wskazana w dokumencie. Jeżeli, zaś mamy […]

Ulica Wall street

Chyba każdy słyszał o amerykańskiej mekce finansistów i wszelkich innych ludzi zajmujących się, na co dzień ekonomią. Mowa tutaj o Wall street. Jest to jedna ulica położona w południowej części Manhattanu. Ciągnie się przez centrum historycznej dzielnicy finansowej. Ulica Wall street była pierwszym miejscem, w którym została umiejscowiona Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych. W dniu dzisiejszym […]

Czas trwania obligacji

Każda obligacja emitowana przez firmę bądź inny podmiot ma jakiś czas trwania. Duracja, bo tak precyzyjnie nazywa się ten proces jest miarą elastyczności, która wskazuje, jaka procentową zmianę powoduje zmianę rentowności obligacji. Określenie tego wskaźnika daje możliwość zaklasyfikowania obligacji do danej grupy ryzyka stopy procentowej. Jeżeli mamy kilka obligacji i wszystkie mają ten sam termin […]

Czym są euroobligacje

Kiedy znamy już pojęcie i istotę posiadania obligacji czas zastanowić się nad tym, czym są euro obligację? Pierwsze skojarzenie jest jednoznaczne, ale może też być mylące. Otóż euro obligacje to specjalny rodzaj obligacji emitowanych w krajowej walucie, ale handel tymi papierami odbywa się za granicą korzystając z innego systemu monetarnego. Jeśli chodzi o nazwę tych […]

Czym są obligacje

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, której ktoś rozmawia o zakupie obligacji. Zazwyczaj wtedy wszyscy udają, że wiedzą, co to takiego. Niestety, najnowsze badania wykazały, że tylko, co 5 polak zdaje sobie sprawę z tego, czym są obligacje i jaki jest cel ich wydawania. Otóż obligacje to inaczej papiery wartościowe, które są emitowane w […]

Inwestowanie swoich pieniędzy

Każdy z nas posiada jakiś oszczędności. Bardzo często zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób sprawić, by nasze oszczędności zostały pomnożone i zamieniły się w mała fortunę. Jeżeli chodzi o możliwości powiększenia swojego majątku to dobrym sposobem jest inwestowanie. Idea inwestowania polega na zmniejszeniu swoich potrzeb oraz próbie zaoszczędzenia pieniędzy. Jeżeli już jakieś środki udało […]